Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

March 23, 1973

CABLE FROM NGUYEN THI BINH TO THE POLITBURO

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    Nguyen Thi Binh sent a cable to the Politburo to report on her meeting with Foreign Minister of the Republic of Vietnam Tran Van Lam, in negotiations for the Paris Agreement.
    "Cable from Nguyen Thi Binh to the Politburo," March 23, 1973, History and Public Policy Program Digital Archive, Dai Su Ky Chuyen De: Dau Tranh Ngoai Giao va Van Dong Quoc Te Trong Khang Chien Chong My Cuu Nuoc, 1954-1975 [Major Events: The Diplomatic Struggle and International Activities During the Resistance War Against the Americans to Save the Nation, 1954-1975] (Hanoi: Ministry of Foreign Affairs, 1987), 384. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175850
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/175850

VIEW DOCUMENT IN

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

Ngày 23-2-1973

Chị Bình gửi Bộ Chính trị:

Chiều ngày 23/3 chị Nguyễn Thị Bình đã gặp Trần Văn Lắm tại Klelur, phòng họp thủ tục. Thực chất, ngụy muốn coi như là một phiên thủ tục, ta thì coi cuộc gặp gỡ tiến hành theo sự thỏa thuận giữa hai bên và trong khuôn khổ thi hành hiệp định.

Kết quả: Hai bên đã thỏa thuận hội nghị hiệp thương chính sức sẽ họp ở Paris, cách trung tâm từ 10 đến 20 km ( Ngụy đề nghị ). Thời gian bắt đầu hội nghị sẽ vào tuần từ 5 đến 11/3.

Nhận xét: Trong họp chính thức, cũng như gặp riêng, Trần Văn Lắm cố tỏ thái độ ôn hòa. Trần Văn Lắm chủ động đặt vấn đề gặp cấp cao trường hợp hội nghị hiệp thương bế tắc. Ông ta dự kiến phía VNCH là Thủ tướng hoặc Tổng thống. Phía ta anh… hoặc anh Phát.

Về thành phần thứ 3 Lắm nói; mỗi bên một nửa, nếu để họ tự chọn thì rắc rối vì họ cũng “lộn xộn” lắm.

( Điện đến, T. 187, phòng LT BNG)