Search in
ADD SEARCH FILTER CANCEL SEARCH FILTER

Digital Archive International History Declassified

March 29, 1975

SPECIAL RESOLUTION OF THE 15TH PLENUM OF THE CENTRAL OFFICE FOR SOUTH VIETNAM (EXCERPTS)

This document was made possible with support from the MacArthur Foundation

CITATION SHARE DOWNLOAD
  • Citation

    get citation

    Excerpts from the Resolution of the 15th Plenum of COSVN with instructions on taking over and administering newly liberated areas.
    "Special Resolution of the 15th Plenum of the Central Office for South Vietnam (Excerpts)," March 29, 1975, History and Public Policy Program Digital Archive, Dang Cong san Viet Nam, Van Kien Dang Toan tap [Party Documents Complete Series], vol. 36 (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2004), 501-510. Translated by Merle Pribbenow. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/176050
  • share document

    https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/176050

VIEW DOCUMENT IN

English HTML

[Translator’s Note: The resolution is about launching the general offensive to liberate South Vietnam.]

[…]

On Taking over and Administering Newly Liberated Areas

At the same time that we intensify our attacks and uprisings aimed at crushing the puppet army and puppet government, we must also continue to build up our old liberated zone, and in particular we must quickly take over, administer, and build the newly liberated zone that is expanding very rapidly. Particularly with respect to cities and areas dominated by certain religions, the work of administering and building these areas is something very new for us and that will involve many complicated issues that must receive the appropriate level of attention from region-level and province-level Party committees.

-With respect to the cities, preparations for and the organization of a Committee to Seize the Government will be transferred to Military Management Committees until such time as Revolutionary People’s Committees are formed. As for what elements should be designated to form this organization, that decision should be based on Directive No. 05/CT.75.

-With respect to a newly liberated village, district, or province, the decision about which tasks must be carried out immediately should also be based on Directive 05/CT.75.

-With respect to captured war booty and other types of public properly, we must strictly protect, maintain, and preserve these items. No one must be allowed to destroy these things or to use them indiscriminately.

With respect to economic, industrial, and agricultural facilities and installations, such as factories and plantations belonging to the puppet government or to reactionaries, we will confiscate them and preserve them intact so that we can quickly mobilize and organize the masses to resume production.

-With respect to the different social classes and to the different levels of government officials, intellectuals, capitalists, members of religious groups, and members of ethnic minority groups, we must make clear public announcements of our policies and we must implement these policies correctly (except in regard to a number of stubborn thugs who must be punished) and we must not allow leaders and the most dangerous elements to escape.

We must immediately crush all distortions and propaganda by the enemy and by reactionary saboteurs aimed as causing fear and worry among the people.

[…]

VIETNAMESE (TRANSCRIPTION) HTML

NGHỊ QUYẾT ĐẶC BIỆT CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG CỤC LẦN THỨ 15

Ngày 29 tháng 3 năm 1975

Thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và mang tính chất thời đại sâu sắc của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân dân ta đã buộc đế quốc Mỹ phải ký kết Hiệp định Pari và rút quân xâm lược. Cuộc cách mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn hoàn thành nhiệm vụ dân tộc dân chủ dưới ánh sáng Nghị quyết 21 của Trung ương và Nghị quyết tháng 4-1974 của Quân uỷ Trung ương. Đến nay đã có những bước phát triển rất nhanh, làm thay đổi lớn lực lượng so sánh rất có lợi cho ta, chuyển lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc.

Từ Nghị quyết 12 của Trung ương Cục đến Nghị quyết 15 (Chỉ thị 08/CT.74) quyết đánh bại bình định, giành quyền làm chủ, giải phóng nông thôn, làm thay đổi lực lượng so sánh có ý nghĩa quyết định trong năm 1975, và mới đây Hội nghị lần thứ 14 (Chỉ thị 02/CT.75) đẩy mạnh quy mô tốc độ giành thắng lợi và quyết hoàn thành kế hoạch 1975 trong mùa khô này. Tất cả những nghị quyết trên đây đều nhằm quán triệt và thể hiện một cách cụ thể Nghị quyết 21 của Trung ương vận dụng vào hoàn cảnh thực tế của chiến trường ta.

Từ đợt một mùa khô đến đầu đợt hai hiện nay, cuộc cách mạng ở miền Nam đã chuyển lên thế thắng nhảy vọt, mở ra bước ngoặt toàn dân và toàn quân ta vùng lên tổng công kích, tổng khởi nghĩa, đánh bại chế độ thực dân mới của Mỹ, lật đổ ngụy quyền, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân.

Căn cứ vào các chỉ thị mới của Trung ương và sự phát triển tình hình cụ thể trên chiến trưòng miền Nam và riêng ở chiến trường ta, Hội nghị Trung ương Cục lần thứ 15 quyết nghị:

I- ĐẶC ĐIỂM VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH

1. Từ những thắng lợi và thuận lợi tạo ra của năm 1974 và đợt đầu mùa khô giành thắng lợi giòn giã giải phóng hàng loạt quận lỵ và tỉnh lỵ Phước Long, cuộc tấn công phối hợp toàn miền ở đầu đợt hai từ trận đột phá ở Ban Mê Thuột, đã giải phóng toàn bộ Tây Nguyên, toàn bộ Trị Thiên, Khu V, một số tỉnh Khu VI và nhiều vùng ở Nam Bộ nhất là ở phía Tây Bắc và Đông Bắc Sài Gòn, mở thế ép sát, chia cắt và bao vây các thành thị và trục giao thông quan trọng còn lại của địch, tạo ra tình thế chiến lược mới: cán cân lực lượng đã thay đổi hẳn, ta ở thế đang tiến công áp đảo, địch ở thế đang suy sụp tan rã lớn, cách mạng đang phát triển nhảy vọt để giành toàn thắng.

2. Những thắng lợi dồn dập của ta chỉ trong thời gian một tháng đã phá vỡ hoàn toàn thế đứng chiến lược của địch trên vùng Tây Nguyên, phá vỡ ngay từ đầu chiến lược rút lui co cụm ở vùng đồng bằng ven biển Trung Bộ. Chúng ta đã tiêu diệt và làm tan rã trên 35% sinh lực địch, lần đầu tiên tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu 2 quân đoàn địch, tiêu diệt cỡ 40% binh khí kỹ thuật hiện đại của chúng, thu và phá huỷ trên 40% cơ sở vật chất và hậu cần, giải phóng 12 tỉnh và 3 thành phố, đưa tổng số dân vùng giải phóng lên cỡ 8 triệu. Đặc biệt là nguỵ quân mất tinh thần rút lui tháo chạy hỗn loạn gây tác động dây chuyền đến các lực lượng và hậu phương còn lại của địch và do đó dồn địch vào thế co cụm bám giữ vùng quanh Sài Gòn và những vùng còn lại của đồng bằng Cửu Long rất bị động thất thế. Vì những đơn vị thất trận rút về không tăng thêm lực lượng đáng kể và không còn sức phản kích mà còn gây thêm rối loạn trong hàng ngũ và hậu phương của chúng. Vì những địa bàn quan trọng để bảo vệ vùng Sài Gòn và đồng bằng Cửu Long đã bị thu hẹp, bị chia cắt và còn phải tiếp tục mất thêm và rút bỏ nhiều nơi. Vì tất cả những nhược điểm không thể gỡ được trên đây, nên âm mưu co cụm của chúng đã bị thất bại ngay từ đầu và sẽ bị thất bại hoàn toàn nếu chúng ta kịp thời nhanh chóng và táo bạo liên tục tiến công chúng.

3. Tình hình trên đây tỏ rõ thế chiến lược và lực lượng quân sự và chính trị, ta đã có sức mạnh áp đảo quân địch, còn địch đang đứng trước nguy cơ sụp đổ và diệt vong. Mỹ tỏ ra hoàn toàn bất lực, dù có tăng viện cũng không thể cứu vãn tình thê sụp đổ đến nơi của nguy. Cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam không những đã bước vào thời kỳ phát triển nhảy vọt, mà thời cơ chiến lược để tiến hành cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào sào huyệt của địch đã chín muồi. Từ giờ phút này, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của quân và dân ta đã bắt đầu nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam thực hiện thông nhất nước nhà.

4. Từ các đặc điểm trên đây, chúng ta phải nhanh chóng, táo bạo phát triển tấn công dồn dập giành thắng lợi hoàn toàn với những nỗ lực phi thường một ngày bằng hai mươi năm.

Cuộc đấu tranh của ta luôn luôn kết hợp chặt chẽ quân sự, chính trị và ngoại giao, kết hợp ba mũi giáp công, ba thứ quân và trên ba vùng chiến lược. Nếu như có xuất hiện một tình hình về đấu tranh ngoại giao bằng hình thức nào đó thì chỉ để tạo thuận lợi, tạo sức mạnh thêm cho quân dân ta giành thắng lợi hoàn toàn. Cán bộ và đảng viên ta cần nắm vững phương hưóng cơ bản và mục tiêu cơ bản là hoàn toàn giải phóng miền Nam, toàn bộ chính quyền về tay nhân dân tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc. Không để cho địch có điều kiện và thời gian đứng lại lấy hơi sức củng cố phòng thủ ổn định tình hình để giằng co với ta.

II- NHIỆM VỤ TRỰC TIẾP KHẨN CẤP HIỆN NAY

Bắt đầu đợt hai mùa khô, cách mạng miền Nam đã chuyển lên nhảy vọt, phát triển thành cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân.

Nhiệm vụ trực tiếp khẩn cấp của toàn Đảng bộ ta là: Động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tập trung cao nhất mọi sức mạnh tinh thần và lực lượng của mình, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp ba mũi giáp công, ba thứ quân, ba vùng, vùng lên tổng công kích tổng khởi nghĩa, nhanh chóng đánh sập toàn bộ ngụy quân ngụy quyền, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân với khí thế tấn công quyết liệt, thần tốc, táo bạo và quyết giành toàn thắng, giải phóng xã mình, huyện mình, tỉnh mình và toàn miền Nam.

Về nhận thức tư tưởng của các cấp, các ngành, các đơn vị vũ trang và cơ quan

Phải kịp thời chuyển nhận thức ngay theo phương hướng nhiệm vụ mới, thấy rõ thời cơ quyết định, bảo vệ lòng tin quyết thắng, tinh thần trách nhiệm thật cao, tổ chức kỷ luật thật nghiêm, táo bạo xông lên hàng đầu trong cao trào tấn công nổi dậy, không sợ hy sinh gian khổ, không chút nào chần chờ do dự, suy nghĩ cá nhân, không lưóng vướng những nếp cũ tuần tự nhi tiến, làm theo từng bước từng phần, giành nông thôn rồi mới tính đô thị, giành ấp xã rồi mới tính quận lỵ tỉnh lỵ, làm theo kiểu phân tán dàn đều không biết tập trung sức mạnh vào những điểm then chốt, những vùng quyết định theo phương hướng nhiệm vụ mới.

Phải hết sức tranh thủ thời gian vì thời gian lúc này là sức mạnh - Quyết tâm của đội tiền phong của Đảng, của giai cấp công nhân là quyết định. Sức mạnh của quần chúng là phong ba bão táp nổi lên quét sạch chế độ Mỹ - nguy.

Về kế hoạch phát triển tấn công và xây dựng lực lượng

Phải thật tập trung từng giờ, từng ngày, từng tháng từ đầu tháng 4 này, nơi nào sẵn sàng vùng lên ngay cướp chính quyền, không đợi chờ đợt hay lực lượng chủ lực, cứ như thế liên tục tiến công và phát triển cho đến toàn thắng, chớ không theo yêu cầu mức độ và thời gian của Chỉ thị 02/CT.75. Muốn vậy phải:

a) Tập trung chỉ đạo vào những công tác quan trọng, những vùng quyết định, những điểm then chốt của từng cấp. Huyện uỷ tập trung chỉ đạo huyện lỵ, Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo tỉnh lỵ, Khu uỷ tập trung chỉ đạo thành phố quan trọng nhất của mình.

b) Vì là kế hoạch giành toàn thắng nên phải chuẩn bị tấn công vào một loạt những mục tiêu then chốt nhất, đồng thời cũng là đánh tiêu diệt những đơn vị quan trọng nhất của địch và phải hết sức chủ động linh hoạt phát triển tấn công táo bạo và thần tốc, chớ không chờ giải quyết mục tiêu này rồi mới chuẩn bị cho mục tiêu khác và cũng không nhất thiết giải quyết mục tiêu nhỏ trước mới đến mục tiêu lớn sau hoặc giải quyết nông thôn trước mới đến đô thị sau.

c) Phóng tay phát động quần chúng khởi nghĩa với khí thế thật táo bạo, cách mạng là ngày hội của quần chúng, quyết tiêu diệt làm tan rã ngụy quân, đánh đổ nguỵ quyền, lập chính quyền cách mạng, nhanh chóng xây dựng đội ngũ của quần chúng và dân quân du kích, bảo đảm an ninh trật tự và ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và sản xuất kịp thòi vụ của nhân dân, khôi phục các hoạt động y tế, văn hoá, xã hội.

d) Tổ chức và lãnh đạo phong trào quần chúng rộng mạnh tấn công binh vận và chỉ đạo binh biến khởi nghĩa trong ngụy quân thật kiên quyết, liên tục, táo bạo, theo Thông tri số 07/TT.75 và Tuyên bố chính sách bảy điểm của Chính phủ cách mạng nhằm phối hợp với nhịp độ tấn công quân sự và đẩy nhanh sự tan rã lớn của ngụy quân.

e) Khẩn trương xây dựng lực lượng tổng công kích, tổng khởi nghĩa, tập trung cán bộ và lực lượng vào những hướng tấn công quan trọng nhất, mạnh dạn phát triển gấp bội các lực lượng chính trị và vũ trang ở cơ sở, nhất là phải có kế hoạch rút tuyển ngay một phần du kích ở các xã ấp mạnh để kịp thời bổ sung, phát triển bộ đội địa phương huyện, tỉnh, đồng thời khẩn trương động viên tân binh, tài chính, dân công bảo đảm tấn công giành thắng lợi lớn nhất cho mỗi địa phương, mỗi cấp.

Về tiếp thu quản lý vùng mới giải phóng

Đồng thời với đẩy mạnh tấn công nổi dậy đập tan ngụy quân nguỵ quyền thì phải tiếp tục xây dựng vùng giải phóng cũ, nhất là kịp thời tiếp thu quản lý xây dựng vùng giải phóng mới đang mở rộng rất nhanh, đặc biệt là đối với các thành thị và vùng tôn giáo thì việc quản lý xây dựng là vấn đề rất mới và có nhiều phức tạp phải được cấp uỷ khu, tỉnh chăm lo đúng mức.

- Đối với thành thị, việc chuẩn bị và tổ chức Ủy ban cướp chính quyền chuyển sang Ban Quân quản đến lúc Ủy ban nhân dân cách mạng ra mắt, v.v. gồm những thành phần như thế nào cho hợp lý thì căn cứ vào Chỉ thị 05/CT.75.

- Đối với một xã, một huyện, một tỉnh giải phóng thì bắt tay phải làm những việc gì ngay cũng căn cứ vào Chỉ thị 05/CT.75.

- Đối với chiến lợi phẩm và các tài sản công cộng khác, phải được nghiêm ngặt bảo vệ giữ gìn bảo quản không ai được phá hỏng hoặc sử dụng bừa bãi.

- Đôi vói các cơ sở kinh tế công nông nghiệp như nhà máy, đồn điền của ngụy quyền hoặc của bọn phản động thì ta tịch thu và giữ nguyên vẹn để sớm động viên tổ chức quần chúng khôi phục sản xuất.

- Đối với các từng lớp công chức, trí thức, tư sản và các tôn giáo, các dân tộc, ta phải công bố rõ các chính sách và thi hành cho đúng. Trừ một số ác ôn ngoan cố cần phải trừng trị không để thoát bọn đầu sỏ và nguy hiểm nhất. Phải dập ngay những tuyên truyền xuyên tạc của địch và bọn phá hoại phản động gây hoang mang lo lắng trong nhân dân.

Về công tác chỉ đạo thực hiện

a) Cần làm thông suốt ngay thời cơ nhiệm vụ tổng công kích, tổng khởi nghĩa, chuyển mạnh nhận thức tư tưởng, bảo đảm cho đội tiền phong sẵn sàng xông lên hàng đầu xung phong gương mẫu trong mọi công tác và chiến đấu, tập trung tinh thần trí tuệ và lực lượng vào những hướng, những việc thiết thực và khẩn trương nhất nhằm bảo đảm cho các yêu cầu cấp bách:

- Tiêu diệt và làm tan rã, truy lùng quét sạch toàn bộ nguy quân nguy quyền.

- Phát động cuộc khởi nghĩa của mọi từng lớp nhân dân thành lực lượng hành động kiên quyết triệt hạ nguy quân nguy quyền và đóng góp sức người, sức của phục vụ chiến thắng.

- Tiếp thu quản lý vùng mới giải phóng, lập ngay chính quyền và xây dựng lực lượng cách mạng, ổn định đời sống, bảo đảm an ninh trật tự, khôi phục sản xuất và thi hành tốt các chính sách mở rộng đoàn kết duy trì nâng cao phấn khởi cách mạng.

b) Các cấp uỷ và các ngành vừa tích cực tranh thủ chỉ đạo hoàn thành vượt mức kế hoạch đang tiến hành trước mắt và vừa tranh thủ bàn ngay kế hoạch giành toàn thắng trong địa phương mình tập trung vào những hướng quyết định như thành phố, thị xã, thị trấn, căn cứ quân sự, đưòng chiến lược và việc tiếp thu quản lý tốt những nơi này. Chỉ cần họp những đồng chí chủ chốt trong Thường vụ và cấp uỷ viên ở gần bàn những vấn để thiết thực và triển khai ngay. Chú ý tăng cường cán bộ và lực lượng có bố trí chỉ đạo chặt chẽ đối với những địa bàn quan trọng.

c) Để tập trung cán bộ đảng viên cho thời điểm tổng công kích, tổng khởi nghĩa, phải đình hoãn ngay những trường lớp, những cuộc hội họp chưa cần thiết của các cấp, các ngành và chỉ tiến hành những cuộc hội nghị và những lớp tập huấn rất thiết thực ngắn gọn đáp ứng kịp thời cho kế hoạch khẩn trương giành toàn thắng. Mỗi cấp uỷ phải điều khiển quản lý chặt về nội dung và thời gian của các hội nghị và lớp tập huấn ở cấp mình, không được kéo lê thê như trước.

d) Tổ chức thường trực ở cấp khu, tỉnh phải thật gọn (chủ yếu gồm một đồng chí bí thư và một đồng chí trực của cấp uỷ quán xuyến các ngành dân chính đảng và một đồng chí trực của hệ quân sự) và phải có lề lối chỉ đạo các ngành tập trung cán bộ, phương tiện vào hướng trọng điểm, tập trung vào những việc thiết thực khẩn trương nhất. Chấn chỉnh điều khiển thông tin liên lạc và lề lối báo cáo thỉnh thị phải thật thiết thực khẩn trương phục vụ cho tổng công kích, tổng khởi nghĩa và tiếp thu quản lý xây dựng vùng giải phóng và chính quyền cách mạng.

*

*   *

Thời cơ chiến lược giành toàn thắng cho sự nghiệp giải phóng miền Nam đã đến. Cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa long trời lở đất đã bắt đầu. Tất cả hãy vươn lên với khí thế táo bạo, thần tốc, quyết chiến và quyết thắng. Tất cả cho tổng công kích, tổng khởi nghĩa, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch. Toàn thắng ắt về ta.

Nghị quyết này lưu hành ở cấp khu, tỉnh theo chế độ tuyệt mật.

Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng.