Skip to content

July 12, 1969

Isa Yusuf Alptekin, 'Memorandum Sent to Richard Nixon, President of the United States of America'

This document was made possible with support from MacArthur Foundation

A.B.D. BAŞKANI RICHARD NiXON'A GÖNDERiLEN MUHTIRA

 

Sayın Richard Nixon,

Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı

 

Washington

 

Ekselans,

 

Esir milletlerin en yakın hâmisi Birleşik Amerika'nın muhterem başkanı; size, gönlü hüzün dolu, fakat ümidini asla yitirmemiş esir bir milletin temsilcisi olarak hitap edyorum.

 

22 haziran 1959 yılında Senatör Douglas ve 18 arkadaşının teklifi ile, Senatoda kabul edilen ve devrin Cumhurbaşkanı müteveffa D. Eisenhower'in 17 temmuz beyannamesi ile 19 temmuzda başlayan haftanın, Birleşik Amerika'da “Esir Milletler Haftası” ilan edilmesi, bizim en kuvvetli ümit kaynaklarımızdan biri olmuştur. Bu sebeple Birleşik Amerika'ya müteşekkiriz. Bir hürriyet kalesi olarak esir milletleri himaye ettiği için, ümitliyiz, memnuniyet içindeyiz.

 

Ekselans,

 

Senatör Douglas ve 18 arkadaşının Senato'ya sunulan “Müşterek Karar Sureti”nde belirtilmemiş bir nokta bizi fazlasıyla müteessir etmektedir. Müşterek Karar Sureti'nde ve beyannamede, esir milletler sırasında, emperyalist Rus esiri milletler ayrı ayrı sayılmakta, fakat Kızıl Çin emperyalizmi altında, tarih sahnesinden silinmek tehlikesiyle karşı karşıya kalan Doğu Türkistan halkının adı zikredilmemiş bulunmaktadır. “Müşterek Karar Sureti”nin, Ana Çin toprakları olarak isimlendirdiği sahada, başta Doğu Türkistan olmak üzere, İç Moğolistan, Mançurya, Tibet gibi esir ülkelerin ve milletlerin bulunduğu; bunların tarih, coğrafya ve etnik bakımdan Çin ile hiç bir ilişkisi bulunmadığı elbette malumunuzdur. Doğu Türkistan halkının Çin ile asla münasebeti bulunmadığı, menş'e, dil, din, kültür bakımından tamamen ayrı bir millete; Türk milletine, mensup olduğu bilinen bir gerçektir.

 

Müşterek Karar Sureti'nde müstakil olarak adı geçen Çin mahkumu Tibet' in yanında coğrafi, tarihi ve etnik özellikleri bakımından Çin ile en ufak alâkası olmayan Doğu Türkistanın da ayrı bir hüviyet içinde düşünülmesi ve beyannamenizde zikredilmesi, hürriyet mücadelemizde bize hız ve şevk verecektir.

 

Mazlum ve masum Doğu Türkistan halkının hassasiyetine, ilgi ve sempati duyacağınızdan emin olarak derin saygılarımı sunarım.

 

12. 7. 1969

 

İsa Alptekin

Doğu Türkistan Hükümeti

Sabık Genel Sekreteri

 

 

 

MEMORANDUM SENT TO RICHARD NIXON, PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

 

Mr. Richard Nixon,

President of the United States of America

 

Washington

 

 

Excellency,

 

The honorable president of the United States, the most imminent protector of captive nations; I address you as the representative of a sorrowful and captive nation who has never lost hope.

 

The proclamation of the “Captive Nations Week”, proposed on June 22, 1959 by Senator Douglas and his 18 friends, and began on July 19 with the July 17 Decree of the late president D. Eisenhower, has been one of our biggest sources of hope. For this, we are grateful to the United States. We are hopeful and pleased that the US, as a fortress of liberty, is protecting captive nations.

 

Excellency,

 

We have been extremely sad about an issue that went unnoticed in the concurrent resolution proposed to the Senate by Senator Douglas and his 18 friends. In the resolution and the decree, captive nations suffering under imperialist Russian rule are mentioned one by one, however, the name of the people in East Turkestan, which faces the danger of disappearing on the face of the earth under Red Chinese imperalism, is not mentioned among them. In the geography what the concurrent resolution labels as “Mainland China,” captive nations are present in East Turkestan, Inner Mongolia, Tibet, and Manchuria: and as you already know, these nations have no historical, geographical, and ethnic ties to China. The people of East Turkestan to have never had connection to China, on the contrary, it is well known that they belonge to a completely different nation, the Turkic nation, in terms of origin, language, religion, and culture.

 

It will give us speed and enthusiasm in our struggly for liberty if East Turkestan, which has no geographical, historical, or ethnic connection to China, is treated and mentioned in the resolution, side by side with captive Tibet, as having a distinct identity.

 

Assured that you will show interest and affection to the sensitivity of the oppressed and innocent people of East Turkestan, I offer my deep regards.

 

 

July 23, 1969

 

Isa Alptekin

East Turkestan Government

Former Secretary General

 

Memorandum sent by Isa Yusuf Alptekin, President of the Center for the Liberation of East Turkestan, to President Richard Nixon about the necessity to include the people of East Turkestan among 'captive nations.' This letter was published in Isa Yusuf Alptekin's Turkish language book "Doğu Türkistan İnsanlıktan Yardım İstiyor" (East Turkistan Expects Help from Humankind).

Author(s):Document Information

Source

Isa Yusuf Alptekin, Doğu Türkistan İnsanlıktan Yardım İstiyor (East Turkistan Expects Help from Humankind) (Otağ Matbaası, 1974): 112-113.

Rights

The History and Public Policy Program welcomes reuse of Digital Archive materials for research and educational purposes. Some documents may be subject to copyright, which is retained by the rights holders in accordance with US and international copyright laws. When possible, rights holders have been contacted for permission to reproduce their materials.

To enquire about this document's rights status or request permission for commercial use, please contact the History and Public Policy Program at [email protected].

Original Uploaded Date

2019-03-28

Type

Memorandum

Language

Record ID

208601

Donors

MacArthur Foundation