Skip to content

January 24, 1973

Party Secretariat Directive No. 200-CT/TW

This document was made possible with support from MacArthur Foundation

CHỈ THỊ

CỦA BAN BÍ THƯ

Số 200-CT/TW, ngày 24 tháng 1 năm 1973

 

Về việc Hiệp định về Việt Nam đã được ký tắt -

những việc phải làm ngay

 

Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam đã được ký tắt tại Pari ngày 23-1. Toàn văn Hiệp định cùng với những nghị định thư sắp được công bố và ký chính thức.

 

Nhân dân ta đã giành được thắng lợi to lớn kết thúc cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc lớn nhất, quyết liệt nhất trong thời đại chúng ta. Đó là thành quả rực rỡ của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại, của cuộc đấu tranh kiên quyết và tài tình trên ba mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao của nhân dân cả nước ta. Đó cũng là thắng lợi trực tiếp của chiến thắng vang dội đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ cực kỳ tàn bạo với mưu đồ thâm độc của Níchxơn là đánh một đòn quyết định để đàm phán trên thế mạnh hòng xoá bỏ dự thảo Hiệp định đã thoả thuận tháng 10-1972.

 

Thắng lợi của dân tộc ta không tách rời sự ủng hộ tích cực từ các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản, công nhân quốc tế đến tất cả các nước và phong trào nhân dân thế giới đối với ta. Thắng lợi đó phản ánh xu thế cách mạng của thời đại và tình hình so sánh lực lượng trên thế giói hiện nay.

 

Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam ghi nhận những yêu cầu nguyên tắc của nhân dân ta:

 

  • Các quyền dân tộc cơ bản: độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam và quyền tự quyết của nhân dân miền Nam nước ta phải đượctôn trọng.

 

  • Chấm dứt sự dính líu quân sự và can thiệp của Mỹ, rút hết quân viễn chinh của Mỹ và chư hầu ra khỏi nước ta.

 

  • Công nhận tình hình thực tế hiện nay ở miền Nam có hai chính quyền, hai quân đội, ba lực lượng chính trị.

 

  • Mỹ phải tháo gỡ mìn đã thả ở vùng biển và sông ngòi miền Bắc nước ta, nhận đóng góp vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lại đất nước ta.

Thắng lợi vừa giành được kết thúc giai đoạn cách mạng và kháng chiến vẻ vang, mở ra một giai đoạn mới: đấu tranh để giữ gìn hoà bình, tiếp tục đưa cách mạng tiến lên.

 

Cuộc cách mạng ở miền Nam có nhiều thuận lợi mới nhưng còn gay go, phức tạp, có khả năng tiến triển trong điều kiện hoà bình được giữ vững, nhưng phải sẵn sàng đối phó với khả năng địch ngoan cố phá hoại hoà bình. Miền Bắc nước ta có điều kiện phát triển mạnh sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội trên quy mô ngày càng lớn, đồng thời vẫn có nghĩa vụ trọng đại chi viện miền Nam, giúp đỡ cách mạng hai nước bạn và sẵn sàng đối phó chắc thắng với mọi tình huống.

 

Những thành quả cách mạng rất to lớn từ trước đến nay bắt nguồn từ đường lối cách mạng đúng đắn, đoàn kết quốc tế và độc lập tự chủ của Đảng ta, từ truyền thống kiên cường bất khuất và đoàn kết nhất trí của Đảng ta, của đồng bào cả nước ta. Cần nêu cao niềm tự hào ấy đồng thời nêu cao trách nhiệm lịch sử tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

 

Phải phát huy mạnh mẽ tinh thần phấn khởi, tin tưởng của nhân dân ta trong cả nước, làm cho từng giới, từng gia đình, từng người thấy được mình đã góp sức vào sự nghiệp chung, tạo nên thắng lợi chung rất vẻ vang của dân tộc, thấy trách nhiệm phấn đấu hơn nữa để xây dựng đất nước. Hướng dẫn quần chúng hành động thiết thực cho Tổ quốc; làm cho mọi người suy nghĩ đúng, làm việc tốt, có lợi nhất cho đất nước, cho tập thể, dấy lên một phong trào quần chúng sôi nổi, liên tục, đạt được những mục tiêu rõ ràng ngay từ ba tháng đầu năm 1973.

 

Để đạt được yêu cầu đó, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cần nắm chắc lãnh đạo, cùng với tập thể cấp uỷ đảng bảo đảm việc thông báo và tổ chức hành động trong dịp này, không được khoán trắng cho ban tuyên huấn.

 

Không được buông lỏng lãnh đạo để xảy ra hiện tượng xả hơi, lơ là công việc chung, phô trương hình thức, nhưng cũng hết sức tránh gò bó quần chúng trong khi tình hình đã thay đổi.

 

Bộ Chính trị sẽ có nghị quyết lãnh đạo bước chuyển hướng của cách mạng.

 

Trong khoảng 15 ngày trước mắt, cần làm ngay những việc dưới đây:

 

Thông báo về thắng lợi vừa giành được. Nộidung thông báo là: đọc lời kêu gọi của Trung ương (sẽ công bố ngày 28-1); phân tích sơ bộ theo Chỉ thị này; giới thiệu các  văn kiện của Hiệp định đã công bố; nói rõ những công tác phải làm ngay, làm thế nào, những thiếu sót có thể sửa ngay và cách sửa.

 

Sau ngày 25-1-1973, khi các cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã được Ban Bí thư thông báo thì các ban, đảng đoàn ở trung ương, các tỉnh, thành uỷ bàn ngay việc thi hành Chỉ thị này và tổ chức thông báo cho cấp dưới.

 

Mỗi cấp chính quyền và ngành kinh tế, văn hoá, nội chính, phúc lợi, v.v. phải nắm chắc, giải quyết nhanh và có hiệu quả các vấn đề về ổn định sản xuất, bảo đảm giao thông vận tải, cứu giúp đồng bào bị nạn chiến tranh, khôi phục các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội bình thưòng; giải quyết chỗ ở của nhân dân thành thị sao cho hợp lý, công bằng trong lúc này, tránh để xảy ra lộn xộn, tranh chấp; giữ gìn tốt trật tự trị an và vệ sinh chung. Hướng dẫn nhân dân tổ chức Tết sắp tới với tinh thần phấn khởi trước thắng lợi mới, vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, cảnh giác và hăng hái bước vào thời kỳ mới làm việc có năng suất lao động cao.

 

Thực hiện Chỉ thị này và Nghị quyết Bộ Chính trị sắp tới, phải là quá trình có bưóc phát triển mới về chất lượng trong mọi lĩnh vực công tác và trong đời sống xã hội; là quá trình nâng cao năng lực tổ chức, phát huy được hiệu lực của chính quyền đồng thời phát huy đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân.

 

1. Ban Chấp hành Trung ương các đoàn thể quần chúng chỉ nên hướng dẫn công tác và biện pháp chính sát hợp với giới mình tránh định ra những công thức hoặc thời gian bắt buộc, làm chồng chéo, gây lúng túng cho các ngành và các cấp uỷ đảng. Việc quan trọng là cán bộ các cấp trên đi xuống kiểm tra, giúp đỡ cấp dưới, tìm ra điển hình tốt, kinh nghiệm đúng, giải quyết dứt điểm một số việc thiết thực, một số nơi chậm tiến.

 

Các cơ quan quân sự cần có kế hoạch tổng kết kinh nghiệm, củng cốvà xây dựng lực lượng, nâng cao trình độ quân sự, chính trị và văn hoá; tổ chức thích hợp lực lượng bộ đội tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế.

 

Các tổ chức của Đảng phải bám sát quá trình thi hành Chỉ thị của Ban Bí thư và Nghị quyết Bộ Chính trị mà nắm tư tưởng, hành động của đảng viên, nâng cao công tác lãnh đạo của cấp uỷ, của chi bộ, tiếp tục các việc về nâng cao chất lượng đảng viên.

 

2. Chuẩn bị thi hành Nghị quyết Bộ Chính trị

 

Trong khi thực hiện Chỉ thị này, cần phân công một bộ phận cán bộ chuẩn bị:

 

  • Các vấn đề về kinh tế, kế hoạchvà chương trình công tác phải điều chỉnh chophù hợp tình hình mới.

 

  • Kế hoạch sinh hoạt chính trị để nắm vững và thi hành Nghị quyết Bộ Chính trị, trước tiên là làm thật tốt trong cấp uỷ đảng, trong cán bộ lãnh đạo.

 

  • Sự phân công cán bộ lãnh đạo để kiểm tra và chỉ đạo cấp dướitrong đợtsinh hoạt chính trị thực hiện Nghị quyết Bộ Chính trị.

 

Đấu tranh thi hành Hiệp địnhcông tác quốc tế trở thành những vấn đề quan trọng và cấp bách của Đảng và Nhà nước. Các cơ quan phụ trách những công tác đó phải chuẩn bị gấp các mặt chương trình, kế hoạch, tổ chức, nhân sự thật chu đáo. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước chuẩn bị ngay các vấn đề kinh tế, đặc biệt là kinh tế đối ngoại.

 

3. Trên mặt trận dư luận và tư tưởng, phải lãnh đạo chặt chẽ, phát huy mạnh mẽ tinh thần phấn khởi, bảo đảm đúng đường lối và sách lược, sát với nhiệm vụ; đồng thời ngăn ngừa những hiện tượng lố lăng, quá trớn, lộ bí mật, lãng phí tiền của, thời giờ và lao động.

 

Công tác tuyên truyền trên đài và báo phải rất nhạy bén đối với các vấn đề về thi hành Hiệp định, về tự do dân chủ, hoà hợp dân tộc ở miền Nam; chú trọng thể hiện sắc sảo sách lược trong tình hình mới.

 

Trong công tác tư tưởng nội bộ và tuyên truyền miệng, phải nhấn mạnh thắng lợi, nguyên nhân thắng lợi,tiếp tục giáo dục tinh thần kiên trì cách mạng, trách nhiệm chi viện miền Nam, giúp đỡ cách mạng hai nước bạn; nâng cao cảnh giác đối với đế quốc Mỹ và tay sai, chúng vẫn có mưu đồ phá hoại cách mạng, thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam, chia cắt lâu dài đất nước ta.

 

Chỉ thị này đượcsao gửi tới huyện uỷ và giữ theo quy định về công văn mật.

 

Các tỉnh, thành uỷ, các ban của Trung ương Đảng phải nắm chắc tình hình và báo cáo hằng tuần cho Ban Bí thư biết công việc và kết quả thực hiện.

 

T/M BAN BÍ THƯ

LÊ VĂN LƯƠNG

Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng.

 

 

 

“On the Agreement on Vietnam That Had Been Initialed and Things to be Done Immediately”

 

The Agreement to end the war and restore peace in Vietnam was initialed in Paris on 23 January. The entire text of the agreement together with the text of the protocols to the agreement will soon be announced and officially signed.

 

Our people have won a tremendous victory that has brought to an end the biggest and the most savage war of liberation of the modern era. This is a glorious accomplishment for our great resistance cause of fighting the Americans to save the nation, the result of the resolute and skillful struggle that the people of our entire nation have waged on three fronts: the military front, the political front, and the diplomatic front. It is also the direct result of the resounding victory we won when we crushed the extremely brutal American strategic air bombing attack that Nixon launched with the evil intention of striking a decisive blow that would enable the Americans to negotiate from a position of strength while completely forgetting the draft agreement that both sides agreed to in October 1972.

 

This victory that our nation has won would not have been possible without the active support we received from the socialist countries, the international communist and worker’s movement, and the support given to us by all of the countries and all of the people’s movements of the entire world.

 

This victory is a reflection of the revolutionary posture of this era of history and of the current balance of forces throughout the world.

 

The text of the Agreement to End the War and Restore Peace in Vietnam reflects our people’s demands and principles:

 

-Our basic national rights of independence, sovereignty, and the unity and territorial integrity of the country of Vietnam and the right of self-determination of the people of South Vietnam must be respected:

 

-An end to American military involvement and intervention and the withdrawal of all American and allied expeditionary military forces from our country.

 

-Recognition of the actual current situation in South Vietnam in which there are two governments, two armies, and three political forces.

 

-The U.S. must clear the mines that it has planted in the coastal waters and rivers of North Vietnam and it must also contribute to the work of binding up the wounds of war and rebuilding our country.

 

The victory that we have just won ends a glorious era of revolution and resistance warfare, and it opens the door on a new period of fighting to maintain the peace and continuing to advance the cause of our revolution.

 

The revolution in South Vietnam has many new advantages, but it will still be a difficult and arduous struggle that may advance in conditions in which peace is maintained, but we must also be prepared to deal with the possibility that the enemy will stubbornly sabotage the peace. The northern half of our nation will enjoy conditions that will enable us to develop and expand production and build socialist material and technical facilities of steadily increasing size and scale. At the same time, however, the North will still have the important duty of providing support to South Vietnam, of aiding the revolutions in our two neighboring countries, and of standing ready to deal with situations and win to victory no matter in any and all situations that may arise.

 

The enormous revolutionary successes that we have scored have always been based on our correct revolutionary policies, international solidarity, and our Party’s independence and self-reliance, and on the stalwart, invincible traditions and the solidarity and unanimity of our Party, of our people, and of our nation.

 

We must highlight pride in our accomplishments while at the same time highlighting our historic duty to continue to advance the cause of our revolution.

 

We must strongly develop a spirit of enthusiasm and confidence among the people of our entire nation. We must make every class, every family, and every individual feel that he or she has contributed to our common cause, that they all have contributed to our nation’s incredibly glorious victory, and that they all understand that it is their duty to work even harder to build our nation.

 

We must guide the masses in taking practical actions for the good of the Fatherland and must ensure that every person thinks correctly and that every person works well and in the best interests of the nation and of the collective. We must create a constant lively and animated mass movement to achieve clear goals, beginning with the first three months of 1973.

 

In order to meet these requirements, key [Party] leadership cadres must maintain a firm grip on the reins of leadership and must work closely with all other Party committee members to ensure that everyone is properly informed and to organize and carry out action during this period rather than simply leaving this work to the propaganda and training sections.

 

We must not be lax in our leadership to avoid allowing the appearance of instances of letting down our guard, of carelessness in carrying out our common tasks, or of simply doing work for form’s sake, but we must also avoid as much as possible putting pressure on the masses at a time when the situation has changed.

 

The Politburo will issue a resolution to provide leadership and guidance for this transition stage in our revolution.

 

During the next fifteen days, we must immediately carry out the following tasks:

 

1.-Inform everyone of the victory that we have just won. The contents of what we say should be as follows: read the appeal that will be issued by the Central Committee (which will be announced on 28 January); provide a summary analysis based on this directive; provide an introduction to the text and the various documents of the Agreement that have been made public; clearly lay out the tasks that must be done immediately, how these tasks should be carried out, shortcomings that can be immediately corrected, and how these corrections should be implemented.

 

After 25 January 1973, when the key leadership cadres are announced by the Party Secretariat, the Party committees and chapters at the national level and at the province and city level should immediately discuss the implementation of this directive and arrange to inform all subordinate levels.

 

Each level of the government and of the economic, cultural, internal security, and public welfare sectors needs to gain a firm handle on and to quickly and effectively resolve any and all issues regarding the stabilization of production, ensuring the smooth flow of transportation and traffic, providing assistance to war victims, restoring normal economic, cultural, and social activities, providing housing to residents of urban areas in a rational, just manner that avoids disputes and public disorder and maintains law and order as well as public sanitation. Provide guidance to the people in organizing the upcoming Tet celebrations in a spirit of enthusiasm over our new victory and in a way that is joyful and proper, and maintain solidarity and vigilance so that everyone will happily begin this new era by working with a high level of labor productivity.

 

The implementation of this directive and of the upcoming Politburo resolution must be a process that takes new steps forward toward improving quality in all fields of activity and in our country’s social life. It must be a process of improving our organizational effectiveness, improving the effectiveness of the government, and at the same time of fully developing the democratic rights of our people.

 

The Executive Committees of our various mass organizations should only provide guidance for activities and primary implementation measures that are consistent with the boundaries of their areas of responsibility, and they should avoid forced measures or deadlines that might cause confusion and disorder for the various sectors and for our Party committees at various levels.

 

The important thing will be for cadres at all levels to go down to inspect and assist subordinate levels, identify and publicize those who set good examples and from whom good lessons can be learned, and fully and completely resolve practical issues and locations where progress has been slow.

 

Military agencies and headquarters should draw up plans to review experiences and derive lessons learned, to strengthen and build their forces, to improve the military, political, and educational level of our forces, and to organize appropriately-sized military forces to participate in repairing the ravages of war and rebuilding and developing our economy.

 

Party organizations must closely monitor the implementation of this Party Secretariat directive and of the upcoming Politburo resolution in order to maintain a firm grasp of the ideological thinking and actions of Party members, to improve the leadership operations at the Party committee and Party chapter levels, and to continue the various efforts to improve the quality of our Party members.

 

2. Prepare to implement the Politburo Resolution

 

During the implementation of this directive, you should assign a number of cadres to make preparations in the following areas:

 

-Economic and planning issues and work programs need to be readjusted to adapt them to the new situation.

 

-Plan political activities to enable our personnel to fully understand and implement the Politburo resolution, with the first priority being given to doing this work well at the Party committee level and among our leadership cadres.

 

-Assign leadership cadres to inspect, monitor, and provide guidance to subordinate levels in carrying out a wave of political activities and meetings to implement the Politburo resolution.

 

The diplomatic struggle in general and the struggle to implement the Agreement in particular have become important and urgent matters for the Party and the State. Agencies responsible for this work must immediately make meticulous preparations in terms of programs, plans, organizations, and personnel. The State Planning Commission must immediately prepare to deal with economic issues, especially foreign economic activities.

 

3. On the Public Opinion and Ideological Front, we must provide close, tight leadership that strongly develops a spirit of enthusiasm to correctly support our policy guidelines and stratagems in line with our mission, and at the same time we must prevent any instances of eccentricity, carelessness, the exposure of state secrets, and the wasteful expenditure of funds, material resources, time, and labor.

 

Propaganda activities on the radio and in the press must very sensitive in order to correctly handle issues regarding the implementation of the Agreement and of freedom, democracy, and national reconciliation in South Vietnam, and careful attention must be paid to making sure that they correctly reflect our stratagem in this new situation.

 

In internal ideological activities and oral propaganda, we must stress the victory we have won and the reasons behind this victory. We must continue to educate our people to build a stalwart and patient revolutionary spirit, an awareness of our responsibility to continue to support South Vietnam and to help the revolutions of our two neighboring countries. We must increase our spirit of vigilance against the American imperialists and their lackeys, because they still are plotting to sabotage the revolution, to implement neocolonialism in South Vietnam, and to keep our country divided.

 

This directive should be copied, distributed down to the district committee level, and stored in accordance with the regulations on storing secret documents.

 

Province and City Committees and Party Central Committee Sections must maintain a first grasp of the situation and submit weekly reports to the Party Secretariat on the implementation of these tasks and the results achieved.

 

For the Party Secretariat

Le Van Luong

 

The Vietnamese Workers' Party outlines its strategies following the signing of the Paris Peace Accords on January 23, 1975.

Author(s):


Document Information

Source

Cong san Viet Nam, Van Kien Dang Toan tap [Party Documents Complete Series], vol. 34 (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2004), 4-9. Translated by Merle Pribbenow.

Rights

The History and Public Policy Program welcomes reuse of Digital Archive materials for research and educational purposes. Some documents may be subject to copyright, which is retained by the rights holders in accordance with US and international copyright laws. When possible, rights holders have been contacted for permission to reproduce their materials.

To enquire about this document's rights status or request permission for commercial use, please contact the History and Public Policy Program at [email protected].

Original Uploaded Date

2017-11-02

Language

Record ID

175789

Donors

MacArthur Foundation