Skip to content

April 19, 1975

Party Secretariat Directive No. 219-CT/TW

This document was made possible with support from MacArthur Foundation

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ

 

Số 219-CT/TW, ngày 19 tháng 4 năm 1975

 

Về chính sách đối với ngụy quân, ngụy quyền và về công tác đấu tranh chống bọn phản cách mạng, giữ gìn trật tự an ninh ở những vùng mới giải phóng

 

Trước sức tấn công và nổi dậy mạnh mẽ của quân dân ta, nhiều thành phố và tỉnh đã được giải phóng. Nhiều tên địch chạy trốn không kịp đã buộc phải ở lại vùng giải phóng của ta, trong đó có nhiều tên cầm đầu ngụy quân, ngụy quyền, cảnh sát, tình báo, chiến tranh tâm lý, chiêu hồi, bình định, đảng phái phản động, v.v.. Đến nay đã có nhiều tên ra trình diện, ghi báo. Nhưng cũng còn nhiều tên, nhất là loại cảnh sát, tình báo, chiến tranh tâm lý, đảng phái phản động, đặc biệt là bọn trong tổ chức đội quân ngầm do địch cài lại, vẫn chưa chịu ra trình diện ghi báo, chưa chịu nộp vũ khí, điện đài, các phương tiện chiến tranh khác, mà vẫn tiếp tục lẩn trốn hoặc tìm cách trở về vùng địch còn tạm chiếm. Một số tên vẫn dùng điện đài liên lạc với nhau và với bọn địch ở những vùng ta chưa giải phóng. Một số tên đã tụ tập với nhau tìm cách chống phá ta. Có bọn phản động đã núp dưới danh nghĩa tôn giáo hoặc lực lượng hoà giải dân tộc công khai hoạt động chính trị, tự ý đứng ra lập chính quyền, thu súng của nguỵ quân, phát giấy đi lại; có bọn đã công khai treo cờ nguy, cờ Quốc dân Đảng, viết khẩu hiệu phản động, làm dấu giả, giấy giả của uỷ ban nhân dân cách mạng để đi lại hoạt động phản cách mạng; có bọn đã gây ra những vụ phá hoại, đốt kho xăng, kho đạn hoặc bắn lén, giết hại cán bộ, bộ đội của ta. Bên cạnh đó, bọn lưu manh côn đồ cũng có những hoạt động gây rối trật tự, trộm cắp tài sản công cộng và những nhà vắng chủ, giết người, đốt nhà cướp của, tống tiền, v.v.. Tình hình đó đã ít nhiều gây ảnh hưởng không tốt, làm cho quần chúng chưa thật an tâm phấn khởi làm ăn sinh sống và tham gia xây dựng củng cố vùng mới giải phóng.

 

Để mau chóng thiết lập và ổn định trật tự an ninh, đưa sinh hoạt vùng mới giải phóng sớm trở lại bình thường, cần phải tiến hành các chính sách biện pháp sau đây:

 

1. Trước hết, khi mới chiếm lĩnh vùng giải phóng, phải nhanh chóng quét sạch bọn cầm đầu bộ máy nguỵ quân, nguy quyền, cảnh sát, tình báo, chiến tranh tâm lý, chiêu hồi, bình định và các đảng phái phản động..., tước hết vũ khí và các phương tiện phá hoại của chúng, không để chúng cấu kết với nhau chống lại cách mạng. Khi giải phóng các nhà tù của địch ta vẫn phải giam giữ lại bọn phản động và bọn lưu manh côn đồ.

 

2. Tiếp đó, thông qua việc công bố và thực hiện thông cáo về “giữ gìn trật tự an ninh" và thông cáo về "thu hồi quản lý các công sở, cơ quan, doanh trại, kho tàng của nguy quyền" mà phát động mạnh mẽ quần chúng đứng lên tham gia giữ gìn trật tự an ninh, đấu tranh chống các hoạt động phá hoại của bọn phản cách mạng và bọn tội phạm hình sự nhằm bảo vệ công sở, kho tàng, tài sản công cộng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

 

3. Khi công bố và thực hiện thông cáo về "thu nạp vũ khí, chất nổ" thông báo về "ghi báo các loại đối tượng", phải kêu gọi các loại đối tượng nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của chính quyền cách mạng, mặt khác cần phát động quần chúng tố cáo bọn còn giấu giếm vũ khí, chất nổ, phương tiện chiến tranh, bọn còn lẩn trốn không chịu ra trình diện và ghi báo trước chính quyền cách mạng.

 

Việc thu nộp vũ khí, chất nổ, việc đăng ký ghi báo các đối tượng cần tổ chức chu đáo để các đối tượng tin tưởng vào chính sách khoan hồng của ta. Đặc biệt đối với các đối tượng ra ghi báo, thì phải nắm vững họ tên, quê quán, chức vụ, đơn vị làm việc, địa chỉ hiện tại... cần khuyên chúng về làm ăn lương thiện, không được chống lại nhân dân, chống lại chính quyền cách mạng. Đối với bọn đã ra đăng ký thì cần chú ý thông qua quần chúng, thông qua gia đình thân thuộc mà giáo dục cảm hoá chúng.

 

Khi hết hạn đăng ký ghi báo mà có kẻ vẫn còn lẩn trốn thì dựa trên cơ sở phát động quần chúng tố cáo, chính quyền cách mạng cần tổ chức truy lùng để xử lý.

 

4. Đốì với những phần tử ngoan cố tiếp tục hoạt động chống phá cách mạng, gây rối trật tự an ninh thì phải kịp thời, kiên quyết bắt giữ và đưa ra toà án quân sự xét xử một cách nghiêm khắc.

 

5. Để bảo đảm trật tự an ninh, cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát một cách thường xuyên nghiêm ngặt, nhất là ở khu vực có cơ quan, cơ sở quan trọng về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá khoa học... Khi cần thì có thể sử dụng biện pháp thiết quân luật để nhanh chóng trấn áp các hoạt động phản cách mạng.

 

6. Đối với các công sở cơ quan, kho tàng doanh trại,... cần phải tăng cường công tác bảo vệ.

 

- Đặc biệt đối với các cơ quan đầu não của Đảng, của uỷ ban nhân dân cách mạng, của lực lượng quân đội, an ninh, cần tổ chức vũ trang canh gác một cách nghiêm ngặt, cần có kế hoạch phòng không, phòng tập kích chu đáo và phải thực hiện một cách nghiêm khắc chế độ nội quy bảo vệ cơ quan.

 

- Đối với các cơ quan quan trọng khác như: ngân hàng, kho bạc, kho vũ khí, kho xăng dầu, kho lương thực, các nhà máy điện, máy nước, đài phát thanh, đài vô tuyến truyền hình, cơ quan thông tin liên lạc vô tuyến, hữu tuyến, các nhà in (của công), các trung tâm khoa học kỹ thuật (như Viện Nguyên tử, Viện Vi trùng, Viện Giống, Cơ quan khí tượng, v.v.) cũng cần tổ chức vũ trang canh gác và thực hiện chặt chẽ các chế độ nội quy bảo vệ cơ quan.

 

- Trong nội bộ các cơ quan, đều phải lựa chọn những cán bộ nhân viên tốt của ta làm công tác bảo vệ dưới sự chỉ đạo của cơ quan an ninh và phải thực hiện nội quy bảo vệ cơ quan với nội dung sau đây:

 

+ Bảo vệ chặt chẽ hồ sơ tài liệu nhất là những tài liệu cơ bản địch còn để lại, chống xáo trộn lấy cắp hoặc huỷ hoại.

 

+ Bảo vệ tài sản máy móc nhất là những phương tiện khoa học kỹ thuật, chống mọi hành động phá hoại, làm hư hỏng, hoặc sử dụng tuỳ tiện.

 

+ Bảo vệ nội bộ chặt chẽ, nhất là những bộ phận quan trọng thiết yếu. Phải rà soát lại tất cả số nhân viên cũ của nguỵ ở lại để phân loại, sắp xếp sử dụng những người cần và có thể sử dụng được nhưng không để ở những bộ phận cơ mật. Phải thường xuyên tăng cường giáo dục nâng cao cảnh giác cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của ta, ngăn ngừa và đấu tranh chống mọi âm mưu, xâm nhập, phá hoại, ám hại, hoặc lôi kéo mua chuộc của kẻ địch.

 

7. Để giữ gìn trật tự an ninh một cách cơ bản lâu dài, thì song song với việc thực hiện các chính sách và biện pháp trên đây, cần kịp thời nghiên cứu phân loại các loại đối tượng trong ngụy quân, ngụy quyền, cảnh sát, tình báo, chiến tranh tâm lý, chiêu hồi, bình định và đảng phái phản động và thực hiện các biện pháp giáo dục cải tạo từng loại đối tượng, nhằm làm tan rã hàng ngũ kẻ địch về mặt tổ chức, chính trị và tư tưởng.

- Việc phân loại các loại đối tượng để quyết định chính sách và biện pháp xử lý phải căn cứ vào các điểm sau đây:

 

ạ) Cấp bậc và vị trí cũ của đối tượng trong tổ chức của địch.

 

b) Tội ác và ý thức chống đối cách mạng của chúng trước đây.

 

c) Thái độ của chúng đối với cách mạng từ sau khi giải phóng đến nay.

 

- Đối với các loại ngụy quân: đã có chỉ thị riêng.

 

- Đối với các loại ngụy quyền thì nghiên cứu vận dụng các chính sách sau đây:

 

a) Tập trung cải tạo dài hạn những tên thuộc diện sau đây:

 

+ Trong ngụy quyền thì từ cấp quận trưởng, quận phó trở lên.

 

+ Trong cảnh sát đặc biệt và lực lượng thẩm vấn thì từ tổ trưởng, tổ phó trở lên.

 

- Trong cảnh sát dã chiến thì từ cấp chuẩn uý trở lên;

 

- Trong cảnh sát trại giam thì từ chánh phó giám thị trở lên;

 

- Trong các lực lượng cảnh sát khác thì từ trưởng phó phòng trở lên;

 

- Trong lực lượng cảnh sát biệt phái từ các phụ trách xã khóm trở lên.

 

+ Trong ngành chiến tranh tâm lý, chiêu hồi, bình định,... thì từ đội trưỏng, đội phó, trưởng phó phòng trở lên.

 

+ Trong ngành tình báo thì từ trưởng lưới, trưởng đội, trưởng toán trở lên.

 

+ Trong đảng phái phản động và tổ chức chính trị phản động thì từ các tên phụ trách cấp quận trở lên.

 

b) Tập trung quản huấn ngắn hạn (vài ba tháng) rồi cho về, tiếp tục giám sát, giáo dục, cải tạo những loại sau đây:

 

+ Trong ngụy quyền: chủ tịch hội đồng xã và những phần tử ác ôn trong xã;

 

+ Trong cảnh sát đặc biệt: toàn bộ nhân viên cảnh sát đặc biệt, nhân viên thẩm vấn, nhân viên trại giam.

 

- Trong cảnh sát dã chiến: tiểu đội trưởng, tiểu đội phó;

 

- Trong cảnh sát xã: cuộc trưởng, cuộc phó và những phần tử ác ôn trong cảnh sát xã.

 

+ Trong ngành tâm lý chiến, chiêu hồi, bình định, v.v. toàn bộ nhân viên hoạt động trực tiếp, trừ những tên làm việc quản trị hành chính;

 

+ Trong ngành tình báo: toàn bộ nhân viên trực tiếp hoạt động tình báo, trừ những tên làm việc quản trị hành chính;

 

+ Trong các đảng phái phản động và tổ chức chính trị phản động: toàn bộ các phần tử ác ôn, các bí thư chi bộ và những phần tử cốt cán.

 

Trong khi tập trung quản huấn ngắn ngày các tên trong diện trên đây thì cần chú ý phát hiện những phần tử đặc biệt nguy hiểm, cần đưa đi tập trung cải tạo dài hạn.

 

Việc tập trung cải tạo và tập trung quản huấn ngắn ngày các đối tượng nói trên là nhằm:

 

- Giáo dục cải tạo tư tưởng cho chúng;

 

- Khai thác tài liệu, tìm hiểu tình hình toàn bộ tổ chức và hoạt động của địch;

 

- Ngăn chặn không cho chúng trở lại con đường phản cách mạng và mở đường cho chúng lập công chuộc tội;

 

- Nếu có những tên nào có thể dùng vào công tác địch vận hoặc công tác nghiệp vụ của an ninh thì có thể lâm thời sử dụng, nhưng phải giám sát chặt chẽ.

 

c) Tổ chức giáo dục tại xã, tại phường toàn bộ các nhân viên ngụy quyền, đảng viên thường của các đảng phái và tổ chức chính trị phản động khác còn lại.

 

d) Đối với những tên thật thà hối cải thì tạo điều kiện cho họ tiến bộ, lập công chuộc tội.

 

e) Đối với số cảnh sát, cứu hoả thì có thể sử dụng, trừ bọn ác ôn phản động và ta phải đưa cán bộ cốt cán để quản lý giáo dục.

 

8. Mấy vấn đề cần chú ý:

 

a) Thiết lập trật tự cách mạng, giữ gìn an ninh chính trị vùng mới giải phóng là một cuộcđấu tranh rất quyết liệt chống bọn Mỹ - ngụy là kẻ địch rất phản động, ngoan cốvà tàn bạo. Ta phải nắm vững chuyên chính cách mạng, kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, nhanh chóng làm tan rã hàng ngũ chúng.

 

b) Chính sách của Mỹ - nguy ở vùng tạm bị chiếm là bôi đen mọi người để bắt theo chúng. Cho nên trong công tác đấu tranh chống bọn phản cách mạng, ta phải đánh mạnh, đánh đúng những phần tử ác ôn ngoan cố, bọn chống phá cách mạng một cách có ý thức, bọn phản cách mạng hiện hành. Nhưng ta không được lầm lẫn bọn này với những người bị địch cưõng ép vào những tổ chức chính trị hay vũ trang của chúng. Đối với những người bị địch cưỡng ép, ta phải thi hành chính sách khoan hồng, giáo dục cải tạo, mở đường cho họ tiến bộ.

 

c) Ta phải biết dựa vào quần chúng, giáo dục và phát động quần chúng để phát hiện địch, đánh địch. Muốn thế phải có phương pháp làm cho đúng, được quần chúng đồng tình ủng hộ. Phải có kế hoạch từng bước, có biện pháp, hình thức thích hợp, không làm cho quần chúng lo ngại, không để cho địch lợi dụng để kích động quần chúng chống lại ta.

 

d) Ngoài những tổ chức phản động công khai, Mỹ - ngụy có nhiều hình thức tổ chức bí mật rất nguy hiểm. Cho nên trong khi tiến hành những công tác cấp bách trước mắt để giữ gìn tíật tự an ninh, ta phải có tổ chức, có kế hoạch đi sâu tìm hiểu những bọn phản động đầu sỏ ẩn náu và những tổ chức bí mật của địch.

 

e) Phải nghiêm ngặt bảo vệ nội bộ, giữ gìn trong sạch nội bộ, nhứt là trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, trong các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh và trong các quan trọng yếu khác. Hết sức cảnh giác đề phòng không để cho kẻ địch xâm nhập vào nội bộ ta.

 

T/M BAN BÍ THƯ

TỐ HỮU

 

Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng.

 

Policy Toward Puppet Army Soldiers and Puppet Government Officials and Policy on Combating Counter-Revolutionaries and Maintaining Security and Order in Newly Liberated Areas

 

The strength of the powerful military attacks and uprisings conducted by our soldiers and civilians has liberated many cities and provinces. Many enemy personnel who were not able to escape in time have been forced to remain behind inside our liberated zone. Among these enemy personnel are many leaders of the puppet army, the puppet government, policemen, intelligence personnel, psychological warfare personnel, chieu hoi personnel, pacification personnel, members of reactionary political parties and factions, etc. So far a number of these individuals have turned themselves in as has been reported. However, there are also a large number of these personnel, especially from the police, enemy intelligence, psychological warfare, and reactionary political parties, and especially members of the enemy’s secret stay-behind organizations, who have so far refused to come forward and turn themselves, who have refused to turn in weapons, radios, and military equipment, and who continue to either try to hide from us or to escape back to enemy-controlled areas. A number of enemy personnel continue to use radios to communicate with one another and with enemy forces in those areas we have not yet liberated. A number of these people have joined together to work with one another to try to oppose and sabotage us.

 

Some reactionaries hiding behind the banners of religions or of national reconciliation forces have openly conducted political activities and have stepped forward to form local governmental organizations, to collect weapons from puppet soldiers, to issue travel permits, etc. Some reactionaries have openly displayed the puppet flag or the flag of the VNQDD [Viet Nam Quoc Dan Dang, a political party sometimes called the Vietnamese Kuomintang]. They have written reactionary banners and have fabricated false stamps, seals, and papers supposedly issued by revolutionary people’s committees giving them permission to travel around to conduct their counter-revolutionary activities. Some of them have committed acts of sabotage, setting fire to fuel storage facilities and ammunition warehouses or sniping at and killing our cadre and troops. In addition, criminals and gangsters have also committed acts that violate public order. They have stolen public property, looted gold and jewelry shops whose owners have fled, committed murders, burned and looted private dwellings, extorted money, etc. This situation has had some negative effects. The civilian population does not truly feel secure enough to enthusiastically go back to work or to participate in building and consolidating the newly liberated zones.

 

In order to quickly establish stability, order, and security so that life in the newly liberated areas can quickly return to normal, we must carry out the following policies and measures:

 

1. First of all, as soon as we liberate and occupy an area we must quickly completely sweep up all leaders of the puppet military apparatus, the puppet governmental apparatus, police leaders, psychological warfare, chieu hoi, and pacifications leaders, and leaders of reactionary political parties. We must confiscate all their weapons and all implements that could be used for sabotage, and we must not allow them to join together to oppose the revolution. When we liberate enemy prisons we must continue to imprison reactionaries, gangsters, and common criminals.

 

2. After the above measures are accomplished, we must issue and implement public announcements regarding “maintaining order and security” and regarding “taking control over and administering public offices, agencies, barracks, and storage warehouses of the puppet government” in order to incite the masses to stand up to participate in the effort to maintain order and security, to participate in the fight against sabotage and opposition by counter-revolutionaries and common criminals to protect public offices, warehouses, and public property, to protect our revolutionary governmental institutions, and to protect the lives and property of the civilian population.

 

3. When making and implementing public announcements about “turning in weapons and explosives” and “reporting and registering various types of target individuals,” we must appeal to all the different categories of target individuals asking them to strictly carry out all orders issued by the revolutionary government. In addition, we must also encourage the civilian population to denounce anyone who is still hiding weapons, explosive, or other military equipment, to denounce enemy personnel who are in hiding and have failed to come forward to register with our government officials, and to report all such cases to the revolutionary governmental authorities.

 

If some individuals continue to hide out after the time limit for turning oneself in has expired, using our campaign to incite the masses to denounce violators as the basis for our actions, the local revolutionary governmental authorities should launch searches to hunt down and deal with violators.

 

4. With regards to those who stubbornly continue to carry out counter-revolutionary actions or who disrupt public order and security, we must quickly and resolutely arrest them and present them to a military court for a stern prosecution and trial.

 

5. To ensure public order and security, we must strengthen our patrols and controls to make them constant, regular, and strict, especially in those areas where there are important political, military, economic, cultural, or scientific offices or facilities.

 

If necessary, martial law may be imposed in order to rapidly suppress counter-revolutionary activities.

 

6. Security measures must be strengthened at public offices, governmental agencies, barracks and bases, supply warehouses, etc.

 

-We must organize strict armed guard details, especially at headquarters and nerve centers of the Party, of the local revolutionary people’s committee, and of military and security units. We need to develop careful, meticulous plans for air defense and defense against enemy ground attacks, and we must strictly implement all internal regulations regarding security and protection of headquarters agencies.

 

-Other important installations, such as banks, treasury buildings, weapons storage facilities, fuel and petroleum storage facilities, food warehouses, electrical power plants, water-works, radio stations, television stations, communications facilities (both radio and telephone), (public) printing facilities, and scientific and technical centers (such as the Nuclear Institute, the Germ Institute, the Seed Institute, meteorological stations, etc.) also will require armed guards and tight implementation of internal security regulations.

 

-Internally, within agencies and offices, we must select some of our good cadre and personnel to carry out security and protective duties under the guidance of our security agencies, and we must implement internal security regulations on the following subject areas:

 

+Carefully protect files and documents the enemy has left behind, especially basic documentation, and prevent these files and documents from being disrupted, stolen, or destroyed.

 

+Protect property and machinery, especially scientific and technical equipment. Counter all efforts to sabotage, damage, or misuse this property and machinery.

 

+Provide tight internal security, especially for vital, important elements.

 

All former employees of the puppet regiment must be screened in order to categorize and sort them out so that we can use those people we need and that we are able to use, but we must not use them in secret, important jobs. We must constantly strengthen education to elevate the vigilance of our cadre, personnel, and soldiers and to block and counter all enemy plots to infiltrate or sabotage our installations or to assassinate or bribe our personnel.

 

7. In order to maintain basic public order and security over the long term, in parallel with the implementation of the above policies and measures, we must quickly analyze and categorize different target groups within the puppet army, the puppet government, the police, enemy intelligence, psychological warfare agencies, chieu hoi agencies, pacification agencies, and reactionary political parties and we must implement education and reeducation measures designed specifically for each type of target individual in order to cause the enemy’s ranks to collapse organizationally, politically, and ideologically.

 

-The work of sorting out the different categories of target individuals in order to decide on policies and measures to deal with each category must be based on the following points:

 

a) The former rank and position of the target individual within the enemy’s organizations.

 

b) The previous crimes and level of opposition to the revolution of the target individual.

 

c) The target individual’s attitude toward the revolution since the area was liberated.

 

-With regard to the various categories of puppet soldiers: A separate directive has been issued on this subject.

 

-With regard to the various categories of puppet governmental personnel, you must study and apply the following policies:

 

a) Long-term detention and reeducation for the following categories:

 

+Within the puppet government, puppet governmental officials from the rank of district chief and deputy district chief and up.

 

+Within the police special branch and interrogators, from the rank of cell chief [to truong] or deputy cell chief and up.

 

-Within the Police Field Force [Combat Police], from the rank of sub-lieutenant (aspirant) [chuan uy] and up.

 

-Within prison police guard forces, from the rank of warden or deputy warden and up.

 

-Within other police units, from office chief or deputy office chief and up.

 

-For policemen detailed to local assignments, from those in charge of village police or sub-ward [khom] police and up.

 

+Within the psychological warfare, chieu hoi, pacification, and other similar services, from team leader, deputy team leader, office chief, or deputy office chief and up.

 

+Within the intelligence services, from network chief, unit chief, or team chief and up.

 

+Within reactionary political parties and political organizations, from precinct captains and up.

 

b) Short-term confinement and retraining (a few months) and then release, with continued observation, education, and reeducation, for the following categories:

 

+Within the puppet government, village council chairmen and thug elements in the village.

 

+Within the Police Special Branch: all special branch police officers, interrogators, and prison personnel.

 

-Within the Police Field Force: squad leaders and deputy squad leaders.

 

-Village police: section chief and deputy chiefs and thugs within the village police.

 

+Within the psychological warfare, chieu hoi, pacification, and other similar services, all personnel directly involved in operations, excepting personnel performing purely administrative functions.

 

+Within the intelligence services, all personnel directly involved in intelligence operations, excepting personnel performing purely administrative functions.

 

+Within reactionary political parties and political organizations, all thugs, party chapter secretaries, and hard-core support elements.

 

During the short-term confinement and retraining of the above elements, we must be alert to identify particularly dangerous individuals who should be sent to long-term detention and reeducation.

 

The goals of the short-term confinement and retraining of the above-mentioned target individuals are:

 

-To provide them with ideological education and reeducation.

 

-To exploit them for information and to obtain information to help us understand the enemy’s entire organizational structure and all his activities.

 

-To prevent them from returning to the counter-revolutionary road and to give them an opportunity to make contributions in order to atone for their crimes.

 

-If any of these individually can be utilized for enemy proselyting operations or for professional public security operations [intelligence or counter-intelligence operations], they may be so utilized on a temporary basis, but they must be closely monitored.

 

c) Organize local education classes at the village and ward level for all other puppet government personnel and members of reactionary political parties and organizations.

 

d) Those who truly repent should be given the opportunity to make progress and to atone for their crimes.

 

e) Some of the enemy’s policemen and fireman can be used, except for reactionary thugs, but we must insert our own cadre and hard-core supporters to administer, direct, and educate them.

 

8. A Number of Issues that Require Particular Attention:

 

a) Establishing revolutionary order and maintaining political security in newly liberated areas is a very ferocious struggle against the Americans and their puppets, because they are extremely reactionary, stubborn, and vicious, violent reactionary enemies.

 

We must maintain a firm understanding of the principle of the dictatorship of the revolution, we must resolutely suppress and arrest counter-revolutionaries, and we must quickly cause their ranks to collapse.

 

b) The policy of the Americans and their puppets in the area that they temporarily occupy is to soil and dirty everyone in order to force the people to follow them. For that reason, in our operations directed against the counter-revolutionaries, we must strike hard and strike accurately against the stubborn thuggish elements, those who actively and intentionally oppose the revolution, and the counter-revolutionaries. However, we must not confuse that group with those people whom the enemy has forced to join his political organizations or armed forces. With respect to those that have been forced to follow the enemy, we must implement a policy of leniency and mercy, educate and reeducate them, and open the door to allow them to make progress.

 

c) We must rely on the masses. We must educate and mobilize the masses in order to be able to discover and attack the enemy. In order to do this we must employ correct measures that the masses approve of and support. We must have a plan that works step by step, that employs appropriate measures and forms, that does not frighten the masses, and that the enemy cannot exploit to stir up the masses against us.

 

d) In addition to overt reactionary organizations, the U.S. and their puppets also have many very dangerous secret organizations. For that reason, when carrying out urgent, short-term operations to maintain public order and security we must also organize and develop plans to delve deeper to understand and uncover reactionary leaders still in hiding and to uncover the enemy’s secret organizations.

 

e) We must strictly maintain internal security and keep our internal ranks pure, particularly within our Party and State leadership agencies, in our armed forces, in our security forces, and in other vital, important agencies.

 

We must be extremely vigilant and keep up our guard to prevent the enemy from infiltrating into our internal ranks.

 

For the Party Secretariat

[signed] To Huu

 

 

 

Directive from the Party Secretariat with policy towards captured South Vietnamese soldiers and government officials and policy on combating counter-revolutionaries and maintaining security in newly liberated areas.

Author(s):


Document Information

Source

Dang Cong san Viet Nam, Van Kien Dang Toan tap [Party Documents Complete Series], vol. 36 (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2004), 143-151. Translated by Merle Pribbenow.

Rights

The History and Public Policy Program welcomes reuse of Digital Archive materials for research and educational purposes. Some documents may be subject to copyright, which is retained by the rights holders in accordance with US and international copyright laws. When possible, rights holders have been contacted for permission to reproduce their materials.

To enquire about this document's rights status or request permission for commercial use, please contact the History and Public Policy Program at [email protected].

Original Uploaded Date

2017-12-14

Type

Directive

Language

Record ID

176140

Donors

MacArthur Foundation