Skip to content

April 22, 1975

Cable No. 10/TT.75, KBN [COSVN] Party Current Affairs Committee Circular

This document was made possible with support from MacArthur Foundation

THÔNG TRI

CỦA THƯỜNG VỤ KBN

 

Số 10/TT.75, ngày 22 tháng 4 năm 1975

 

Phát động quần chúng tổng công kích,

tổng khởi nghĩa, tiếp quản vùng giải phóng,

phát triển lực lượng cách mạng và chú trọng

công tác vận động binh lính địch[1]

 

1. Do những thắng lợi to lớn dồn dập của ta, và trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn của nguỵ quyền Sài Gòn, đế quốc Mỹ đã ép Thiệu từ chức hòng tìm biện pháp ngăn chặn tổng công kích, tổng khởi nghĩa của ta, làm lạc huớng đấu tranh của quần chúng, mong tránh khỏi thất bại hoàn toàn của chúng.

 

Việc Thiệu từ chức và Hương lên thay trong tình hình hiện nay càng làm cho tinh thần ngụy quân, ngụy quyền suy sụp nhanh, nội bộ chúng càng mâu thuẫn phân hoá sâu sắc, càng có lợi cho ta tấn công nổi dậy và giành thắng lợi nhanh chóng ở thành thị và nông thôn.

 

Vì vậy các cấp Đảng bộ và toàn thể quân dân ta cần phải:

 

- Nắm vững mục tiêu đánh đổ toàn bộ chính quyền địch, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân.

 

- Quyết đẩy mạnh cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa và quyết giành toàn thắng.

 

- Đả phá mọi tư tưởng chờ đợi, chập chờn, do dự.

 

2. Các cấp các ngành đều phải tập trung sức đẩy mạnh tấn công nổi dậy, đồng thời tiếp quản xây dựng tốt vùng giải phóng và phát triển các lực lượng cách mạng. Phải hết sức tranh thủ thời cơ và thời gian thuận lợi hiện nay để giành toàn thắng, không được chút nào do dự chần chờ, dù là kẻ địch có đưa ra bất cứ đề nghị thương lượng nhân nhượng nào.

 

- Phải khẩn trương thực hiện các kế hoạch tấn công quân sư thật kiên quyết triệt để, tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch yà chiếm lĩnh các mục tiêu quy định.

 

- Thẳng tay phát động nhân dân nổi dậy giành chính quyền, nhanh chóng gỡ hàng loạt đồn bót giải phóng nông thôn, nhanh chóng diệt ác phá kềm mở rộng quyền làm chủ đưa lên phong trào khởi nghĩa để phối hợp với tấn công quân sự giành giải phóng các thành thị.

 

-  Đặc biệt là cần đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động binh lính và nhân viên nguy quyền, nhân thời cơ này làm tan rã lớn nguy quân, nguy quyền.

 

3. Tiếp theo việc Thiệu từ chức, sẽ còn có những thay đổi khác trong bọn cầm đầu nguy quân, nguy quyền. Các cấp cần theo dõi sát các diễn biến này để liên tục tranh thủ những thời cơ cụ thể mà đẩy mạnh tấn công nổi dậy và kịp thời tấn công binh vận thật sắc bén để giành thắng lợi mau lẹ và to lớn hơn nữa.

 

4. Ở Sài Gòn và các thành phố, phải kịp thời ngăn chặn và đối phó với mọi âm mưu tuyên truyền lừa mị của Mỹ - ngụy, đừng để quần chúng lạc hướng đấu tranh trong lúc này. Phải nhân cơ hội này mà đưa quần chúng nổi dậy dùng bạo lực chính trị và vũ trang kết hợp với binh tề vận mà diệt ác trừ gian giành quyền làm chủ ở cơ sở. Phải dựa vào sức đấu tranh cách mạng của quần chúng cơ bản mà lôi kéo quần chúng tiểu tư sản, trí thức tiến bộ đi theo con đường cách mạng, đừng để cho lực lượng trung gian lừng chừng reo rắc ảo tưởng hoà bình thương lượng trong quần chúng, kéo quần chúng đi lạc hướng đấu tranh cách mạng, chệch con đườn tấn công nổi dậy, giành toàn thắng.

 

Sau việc Thiệu từ chức, thái độ của quần chúng của nhân viên chính quyền và binh lính địch, của các phe phái chính trị tiến bộ và phản động thế nào, cần báo cáo ngay về KBN.

 

Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng.

 

[1]Đu đ do chúng tôi đặt (B.T).

1. As the result of our string of great, resounding victories and faced with the danger of the total collapse of the Saigon puppet government, the American imperialists have pressured Thieu into resigning in an effort to find a way to prevent out general offensive-general insurrection and divert the focus of the mass struggle movement in the hopes of avoiding a complete and total defeat.

 

The resignation of Thieu and the elevation of Huong to replace him in the current situation have accelerated the pace of the collapse of the morale of the puppet army and the puppet government. The enemy’s Cabinet has been further rent by deep divisions and contradictions. This has made the situation even more favorable for us to conduct attacks and uprisings and to rapidly secure victory in the cities and the rural countryside.

 

Therefore Party chapters at all levels and our entire army and entire civilian population must:

 

-Firmly understand that our goal is to overthrow the entire enemy government and to place the entire governmental apparatus in the hands of the people.

 

-Resolutely intensify the general offensive-general insurrection and resolutely secure total victory.

 

-Reject every thought of waiting, hesitancy, or uncertainty.

 

2. All levels and all sectors must concentrate their strength to step up and intensify our attacks and uprisings while at the same time properly taking over the administration and building up of the liberated areas and the development and expansion of our revolutionary forces. We must make every effort to exploit opportunities and use this favorable time period to secure total victory without the slightest uncertainty or hesitation, no matter what kind of negotiating concessions the enemy may put forward.

 

-We must quickly and urgently military carry out attack plans with absolute determination and resolve, annihilate truly large numbers of enemy troops, and seize and occupy the designated targets.

 

-We must directly and openly incite the people to rise up to seize control of the government, quickly eliminate large numbers of enemy outposts and police stations in order to liberate the rural areas, rapidly annihilate opposition thugs and saboteurs as we expand the area under our control, and create an insurrectionary movement to coordinate with and support our military attacks to seize and liberate the cities.

 

-In particular, we must further intensify our proselyting operations targeted on enemy soldiers and puppet governmental officials in order to take advantage of this opportunity by causing the large-scale disintegration of the puppet army and puppet government.

 

3. Following Thieu’s resignation there will be other changes in the leadership of the puppet army and puppet government. All levels must closely monitor these developments in order to be able to constantly exploit concrete opportunities to step up our attacks and uprisings and to make timely, sharp, focused military proselyting attacks to win even faster and greater victories.

 

4. In Saigon and the other cities, we must quickly block and combat every American and puppet plot to spread demagogic propaganda. We must not allow the course of the struggle of the masses to be diverted at this time. We must use this opportunity to incite the masses to rise up and use political and armed violence in combination with military and puppet proselyting operations to annihilate thugs and eliminate traitors in order to seize control at the grass roots level.

 

We must use the revolutionary struggle of the basic masses in order to persuade petit bourgeois and progressive intellectuals to join the path of the revolution. We must not allow fence-sitting centrist forces to spread illusions of peaceful negotiations among the popular masses and to lure the masses away from the road of revolutionary struggle, away from our course of attacks and uprisings aimed at securing total victory.

 

You should submit immediate reports to KBN [COSVN] about the attitudes of the masses, of enemy governmental personnel, of enemy soldiers, and of both progressive and reactionary political factions in the aftermath of Thieu’s resignation.

 

 

 

 

 

Cable from the COSVN Party Current Affairs Committee discussing President Thieu's resignation and plans to quickly secure Saigon both militarily and politically.

Author(s):


Document Information

Source

Dai Thang Mua Xuan, 1975: Van Kien Dang [Great Spring Victory, 1975: Party Documents] (Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri quoc gia, 2005), 302-304. Translated by Merle Pribbenow.

Rights

The History and Public Policy Program welcomes reuse of Digital Archive materials for research and educational purposes. Some documents may be subject to copyright, which is retained by the rights holders in accordance with US and international copyright laws. When possible, rights holders have been contacted for permission to reproduce their materials.

To enquire about this document's rights status or request permission for commercial use, please contact the History and Public Policy Program at [email protected].

Original Uploaded Date

2017-12-14

Type

Cable

Language

Record ID

176150

Donors

MacArthur Foundation