Skip to content
Jiang Qing, 1972

Jiang, Qing 1914- 1991

Jiang Qing, 1972